HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

(TIẾNG VIỆT)

 

Hội đng biên tập tiếng Việt:

Tổng Biên tập (Editor-in-Chief): NGND. GS. TS. Đinh Văn Sơn

Email: dinhvanson@tmu.edu.vn 

Điện thoại: (0292) 3830 307 


THNV Phó Tổng Biên tập:  TS. Phạm Minh Đạt

Email: dinhvanson@tmu.edu.vn 

Điện thoại: (0292) 3830 307


Trưởng ban trị sự: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Email: dinhvanson@tmu.edu.vn 

Điện thoại: (0292) 3830 307


Ban Biên tập Tạp chí khoa học Trường Đại học Thương mại

Phòng 202 nhà T, Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3764.3219

E-mail: tckhtm@tmu.edu.vn 

Website: www.tckhtm.tmu.edu.vn

 

 

 


Close menu