Quy trình gi bài


Bài báo khoa học được viết bằng tiếng Việt và có tóm tắt bằng tiếng Anh cuối bài (trường hợp đặc biệt với tác giả nước ngoài có thể ngược lại). Tất cả các bài báo sẽ được gửi đến các nhà khoa học chuyên ngành phản biện (theo mẫu quy định) trường hợp yêu cầu tác giả chỉnh sửa, bổ sung để đăng, tác giả sẽ nhận được bản nhận xét phản biện với yêu cầu sửa chữa cụ thể, trường hợp không đủ điều kiện để đăng sẽ không trả lại bản thảo: Các bài báo có thể gửi bưu điện dạng văn bản hoặc gửi email qua địa chỉ:

          Tòa soạn Tạp chí Khoa học Thương mại

          Trường Đại học Thương mại

          Số 79, đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

          Email: tckhtm@tmu.edu.vn


Quy trình gi bài

Với tác giả gửi bài

Tác giả gửi bài qua hệ thống quản lý bài viết ca JTS ti:

http://tckhtm.edu.vn/Account/Login

 

Để chuẩn bị và gửi bài viết, Tác giả cần tham khảo:

     Hướng dẫn chuẩn bị bài viết:

http://tckhtm.edu.vn/Home/Module?path=Distribution_vi

     Đạo đức xuất bản:

http://tckhtm.edu.vn/Home/Module?path=JTSAuthorGuidelines_vi

     Hướng dẫn sử dụng hệ thống gửi bài:

http://tckhtm.edu.vn/Home/Module?path=SystemUseGuide_User_vi

Với Phản biện:

     Gợi ý phản biện bài viết:

http://tckhtm.edu.vn/Home/Module?path=Administrations_vi

     Đạo đức xuất bản:

http://tckhtm.edu.vn/Home/Module?path=JTSAuthorGuidelines_vi

     Hướng dẫn sử dụng hệ thống để phản biện bài viết:

http://tckhtm.edu.vn/Home/Module?path=SystemUseGuide_Reviewer_vi

Với Chuyên gia phụ trách chuyên san (Guest Editor):

     Quy trình xuất bản bài viết:

http://tckhtm.edu.vn/Home/Module?path=Publishing_vi

     Gợi ý cho Chuyên gia:

http://tckhtm.edu.vn/Home/Module?path=Roles_vi

     Đạo đức xuất bản:

http://tckhtm.edu.vn/Home/Module?path=JTSAuthorGuidelines_vi

 


Trên mỗi bài báo đăng, Ban Biên tập sẽ ghi rõ: ngày nhận bài là ngày mà Tòa soạn nhận được (dạng văn bản) hoặc nhận được bài tại máy PC của Thư ký nếu gửi email; Ngày nhận lại là ngày Tòa soạn nhận được bài lần cuối để đăng mà tác giả gửi lại sau sửa chữa (tối đa 2 lần/bài) theo kết luận của phản biện - trường hợp phải sửa chữa, hoặc ngày nhận lại từ phản biện với kết luận: có thể sử dụng không cần sửa chữa.

Tòa soạn Tạp chí Khoa học khuyến khích các tác giả tự kiểm tra mức độ tương đồng (có thể bằng Turnitin) và đảm bảo mức độ tương đồng dưới 20%. Nếu từ 20%  trở lên Tòa soạn có quyền tự động từ chối bài báo của tác giả khi gửi đến Tòa soạn

GII THIU CHUNG

TẠP CHÍ KHOA HỌC THƯƠNG MẠI
Địa chỉ: Phòng 202 nhà T, Trường Đại học Thương mại
79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3764.3219 máy lẻ 2102
Email: tckhtm@tmu.edu.vn website: www.tckhtm.tmu.edu.vnClose menu