Tạp chí Khoa học Thương mại
Năm thứ. 168 , Tháng 12/2022, Trang 1-1


Nghiên cứu một số tác động của trải nghiệm khách hàng trực tiếp tới ý định mua lặp lại và truyền miệng sản phẩm đồ lót nữ
Trịnh Thùy Giang

DOI:
Tóm tắt
Trải nghiệm khách hàng đang là một trong những phương thức cạnh tranh của doanh nghiệp thời hiện đại. Tạo ra và duy trì trải nghiệm tốt có ảnh hưởng tới ý định và hành vi của khách hàng là việc mà mỗi doanh nghiệp bán lẻ và nhà sản xuất mong muốn. Từ mua sắm trực tiếp đến trực tuyến đang có sự thay đổi lớn về cách thức, địa điểm và đối tượng mua sắm. Nghiên cứu này được thực hiện với đối tượng chính là những thế hệ gen Z và gen Y nằm trong lứa tuổi từ 18 đến 35 nhằm đánh giá ảnh hưởng của trải nghiệm khách hàng trực tiếp tới ý định và hành vi của họ trong bối cảnh hiện đại tại Hà Nội và một số vùng phụ cận. Phát hiện sau nghiên cứu đã cho thấy rằng 3 yếu tố trải nghiệm sản phẩm, trải nghiệm dịch vụ nhân viên và trải nghiệm cộng đồng tác động đến ý định mua lặp lại và ý định truyền miệng của người tiêu dùng khi mua sắm sản phẩm đồ lót nữ. Điều này hàm ý rằng việc tạo ra trải nghiệm và để người tiêu dùng được trải nghiệm trong không gian, trải nghiệm với dịch vụ của nhân viên và sống trong cộng đồng chia sẻ mang lại lợi ích lớn.

Từ khóa
Trải nghiệm khách hàng trực tiếp, ý định mua lặp lại, ý định truyền miệng, đồ lót nữ.
Download
Tiền đề và kết quả của hành vi gắn kết thương hiệu trên truyền thông mạng xã hội: trường hợp ngành lưu trú tại Việt Nam
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Mối quan hệ giữa truyền miệng điện tử, hình ảnh thương hiệu và ý định chọn trường đại học của người học ở Việt Nam
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
2023, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Tác động của giá trị cảm nhận đến mua hàng lặp lại và sự sẵn sàng chi trả
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Ý định mua sắm mỹ phẩm thuần chay: vận dụng mô hình của thuyết hành vi có kế hoạch mở rộng
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng


Close menu