Tạp chí Khoa học Thương mại
Năm thứ. 169 , Tháng 12/2022, Trang 1-1


Ý định mua sắm mỹ phẩm thuần chay: vận dụng mô hình của thuyết hành vi có kế hoạch mở rộng
Hồng Thạnh Hào & Nguyễn Viết Bằng & Ngô Thị Ngọc Huyền

DOI:
Tóm tắt
Hành vi tiêu dùng xanh và sử dụng mỹ phẩm thuần chay - sản phẩm không có nguồn gốc từ động vật và không thử nghiệm trên động vật - đang trở thành xu hướng phát triển bền vững hiện nay. Nghiên cứu với mục đích kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm mỹ phẩm thuần chay bằng cách vận dụng mô hình của thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) mở rộng thông qua hai nhân tố: “mối quan tâm về sức khỏe và môi trường” cùng với nhân tố “niềm tin”. Với kết quả thu thập từ 384 người tiêu dùng mua mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh, các yếu tố của TPB đều tác động tích cực đến ý định mua mỹ phẩm thuần chay. Ngoài ra, mối quan tâm về sức khỏe và môi trường có ảnh hưởng đến ba nhân tố trong TPB trong khi niềm tin chỉ tác động đến thái độ và nhận thức về kiểm soát hành vi. Nghiên cứu cung cấp cho các doanh nghiệp và nhà tiếp thị quảng cáo những hiểu biết cơ sở để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với thị trường mỹ phẩm thuần chay Việt Nam.

Từ khóa
Từ khóa: hành vi có kế hoạch; mỹ phẩm thuần chay; niềm tin; ý định mua hàng.
Download
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
2023, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Nghiên cứu một số tác động của trải nghiệm khách hàng trực tiếp tới ý định mua lặp lại và truyền miệng sản phẩm đồ lót nữ
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến quyết định mua hàng đối với sản phẩm F&B tại thị trường Hà Nội
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh marketing động của các chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng

Mối quan hệ giữa truyền miệng điện tử, hình ảnh thương hiệu và ý định chọn trường đại học của người học ở Việt Nam
, Tạp chí khoa học thương mại Mở rộng


Close menu