2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 169 , Tháng 12/2022


 
Sắp xếp công việc linh hoạt và hạnh phúc của nhân viên trong các doanh nghiệp tại Hà Nội: Vai trò trung gian của cân bằng cuộc sống, công việc (trang 1-1)
Lý Thu Hằng & Phạm Thị Bích Ngọc
Bản điện tử: | DOI:


Tiền đề và kết quả của hành vi gắn kết thương hiệu trên truyền thông mạng xã hội: trường hợp ngành lưu trú tại Việt Nam (trang 1-1)
Lê Nhật Hạnh & Trần Trung Vinh & Trương Bá Thanh & Trần Thị Kim Phương
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng tương tác của thuế và độ mở thương mại tới tăng trưởng kinh tế - nghiên cứu trường hợp các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp (trang 1-1)
Trần Xuân Hằng & Hồ Thị Thủy Tiên
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến kết quả tài chính của doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Lê Thị Nhung
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu năng lực cạnh tranh marketing động của các chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội (trang 1-1)
Nguyễn Hoàng Việt
Bản điện tử: | DOI:


Ý định mua sắm mỹ phẩm thuần chay: vận dụng mô hình của thuyết hành vi có kế hoạch mở rộng (trang 1-1)
Hồng Thạnh Hào & Nguyễn Viết Bằng & Ngô Thị Ngọc Huyền
Bản điện tử: | DOI:


Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút khách du lịch quốc tế (trang 1-1)
Nguyễn Hồng Nga & Trần Quốc Phương Duy & Trịnh Minh Quý & Nguyễn Thị Diệu Hiền
Bản điện tử: | DOI:


Mối quan hệ giữa cởi mở với trải nghiệm, tinh thần lãnh đạo đổi mới, cảm nhận công việc có tác động xã hội và hành vi đổi mới sáng tạo của giảng viên đại học tại TpHCM (trang 1-1)
Cao Quốc Việt & Trần Thị Kim Dung & Nguyễn Văn Chương
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của chuyển đổi số đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Hoàng
Bản điện tử: | DOI:Close menu