2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 135 , Tháng 12/2019


 
Ảnh hưởng của quản trị quan hệ khách hàng và quản trị trải nghiệm khách hàng đến sự hài lòng và lòng trung thành khách hàng: Trường hợp các siêu thị tại Thành phố Cần Thơ (trang 1-1)
Lưu Tiến Thuận & Lê Thị Thu Trang
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của bảo hiểm trực tuyến tại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại thành phố Hà Nội (trang 1-1)
Lê Thanh Huyền & Nguyễn Thị Thanh Phương & Trần Thị Thu Trang & Nguyễn Thanh Huyền
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chuỗi cửa hàng cà phê của người tiêu dùng: trường hợp nghiên cứu khu vực TP. Hồ Chí Minh (trang 1-1)
Hà Minh Hiếu
Bản điện tử: | DOI:


Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tăng cường sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng thương mại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Viết Lâm
Bản điện tử: | DOI:


Giải pháp chính sách nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp Hải Phòng trong thời gian tới (trang 1-1)
Đặng Thành Lê & Nguyễn Văn Thành
Bản điện tử: | DOI:


Ghi nhận và khen thưởng bị lãng quên: Bằng chứng từ một khảo sát thực nghiệm về lòng trung thành của nhân viên tại một số doanh nghiệp, tổ chức ở Hà Nội (trang 1-1)
Nguyễn Thị Minh Hòa
Bản điện tử: | DOI:


Phân tích quan hệ giữa các yếu tố đầu vào tới năng suất đầu ra của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch lữ hành tại Việt Nam (trang 1-1)
Lê Trung Hiếu & Phan Chí Anh & Nguyễn Hoàng
Bản điện tử: | DOI:Close menu