2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 134 , Tháng 12/2019


 
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến giá trị khách hàng cảm nhận của một số chuỗi cửa hàng tiện tích trên địa bàn Thành phố Hà Nội (trang 1-1)
Nguyễn Bảo Ngọc & Nguyễn Bách Khoa
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của thông tin chia tác cổ phiếu đến sự thay đổi giá và thanh khoản của các cổ phiếu: Bằng chứng thực nghiệm từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (trang 1-1)
Quan Lý Ngôn & Trương Đông Lộc
Bản điện tử: | DOI:


Thực trạng chính sách thương mại nông thôn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam (trang 1-1)
Phan Thị Thu Cúc
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của thông tin lợi thế thương mại đến tăng trưởng trung bình giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Đoàn Thị Hồng Nhung
Bản điện tử: | DOI:


Hiệu ứng động lực trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Ngô Hồ Quang Hiếu & Phan Trần Trung Dũng
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng thương mại di động tại Việt Nam (trang 1-1)
Trần Ngọc Mai 
Bản điện tử: | DOI:Close menu