2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 119 , Tháng 12/2018


 
Phân tích vai trò nhà quản lý trong việc triển khai hệ thống thông tin kế toán trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu (trang 1-1)
Lê Việt Hà & Lê Việt Hà & Vũ Thị Thu Hương & Vũ Thị Thu Hương
Bản điện tử: 30 Jan 2023 | DOI:


Đo lường co dãn của cấu thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam bằng mô hình hệ thống cầu LA/AIDS (trang 1-1)
Nguyễn Ngọc Toàn 
Bản điện tử: | DOI:


Phát trển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam - Cần có giải pháp đồng bộ (trang 1-1)
Lê Thị Kim Nhung
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (trang 1-1)
Hoàng Lê Phương Thảo & Đoàn Ngọc Phi Anh
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của các nữ doanh nhân khu vực miền Trung (trang 1-1)
Trương Thị Kim Cương & Ngô Thị Khuê Thư
Bản điện tử: | DOI:


Mối quan hệ giữa động cơ và hành vi thực hiện công việc: trường hợp công chức, viên chức quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ (trang 1-1)
Đỗ Thị Ngọc Duy & Trịnh Công Đức & Nguyễn Tuấn Kiệt
Bản điện tử: | DOI:


Chỉ số an ninh tài chính tổng hợp AFSI: một thước đo mới về mức độ an ninh tài chính của Việt Nam (trang 1-1)
Hồ Thị Lam  & Hoàng Đức Long & Hồ Thủy Tiên
Bản điện tử: | DOI:Close menu