2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 139 , Tháng 12/2020


 
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài và phát triển bền vững của các địa phương ở Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Mạnh Hùng & Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt & Phan Thanh Tú & Nguyễn Hoàng Việt
Bản điện tử: | DOI:


Vai trò của học vấn đối với hiệu quả sản xuất chè của nông hộ vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam (trang 1-1)
Hồ Kim Hương & Vũ Văn Hùng
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu những yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ 4G của người dùng Việt Nam (trang 1-1)
Đỗ Thị Thu Hiền  & Nguyễn Trần Hưng
Bản điện tử: | DOI:


Đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế trình độ cao ở địa phương (trang 1-1)
Bùi Thị Ánh Tuyết & Nguyễn Thị Minh Nhàn
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận biết thương hiệu của sinh viên đối với các công ty thương mại điện tử trên phương tiện truyền thông xã hội (trang 1-1)
Nguyễn Thu Hà
Bản điện tử: | DOI:


Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam (trang 1-1)
Lê Hà Trang
Bản điện tử: | DOI:


Động lực và tiềm năng đào tạo đại học trực tuyến tại Việt Nam trong thời đại 4.0 (trang 1-1)
Ngô Thanh Hà & Nguyễn Hoàng
Bản điện tử: | DOI:Close menu