2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 157 , Tháng 12/2021


 
Tác động của thu ngân sách đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Bằng chứng từ hồi quy phân vị (trang 1-1)
Hà Thị Tuyết Minh  & Nguyễn Thị Hoa
Bản điện tử: | DOI:


Giải pháp phát triển dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam (trang 1-1)
Trần Đình Thắng & Nguyễn Thị Phương Liên
Bản điện tử: | DOI:


Công bố thông tin trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thành Hưng
Bản điện tử: | DOI:


Tác động từ hiệp định thương mại tự do giữa liên minh Châu Âu và Việt Nam (EVFTA) đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam (trang 1-1)
Đinh Sao Linh & Phạm Minh Đạt & Ngô Thị Mỹ
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của công nghệ tới cầu lao động: dữ liệu từ doanh nghiệp Việt Nam (trang 1-1)
Lê Thị Thanh An & Phạm Ngọc Hưng & Phạm Ngọc Toàn
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của kinh tế Trung Quốc và Mỹ lên Việt Nam trong đại dịch COVID-19 - Phân tích từ thị trường chứng khoán (trang 1-1)
Nguyễn Văn Chiến & Nguyễn Thu Thủy
Bản điện tử: | DOI:


Phân tích ý định mở rộng quy mô kinh doanh gắn với chuỗi cung ứng ngắn thực phẩm của người nông dân Việt Nam (trang 1-1)
Bùi Thị Nga & Nguyễn Văn Phương
Bản điện tử: | DOI:


Các rào cản áp dụng công nghệ Blockchain tại các công ty giao nhận vận tải ở Thành phố Hồ Chí Minh (trang 1-1)
Nguyễn Thanh Hùng 
Bản điện tử: | DOI:


Vốn tâm lý và kết quả công việc của nhân viên y tế: vai trò trung gian của chất lượng cuộc sống công việc và sự thỏa mãn công việc (trang 1-1)
Bùi Thị Thanh  & Phan Quốc Tấn
Bản điện tử: | DOI:


Lược sử phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam và vai trò của chính sách nhà nước (trang 1-1)
Trần Thị Hồng Liên
Bản điện tử: | DOI:


Xây dựng thang đo thương hiệu nhà tuyển dụng trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn chuyển đổi số (trang 1-1)
Tạ Huy Hùng & Đỗ Vũ Phương Anh
Bản điện tử: | DOI:Close menu