2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 127 , Tháng 12/2019


 
Tác động của chiến lược cạnh tranh đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt & Nguyễn Hoàng Việt
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự hài lòng công việc và cam kết tổ chức: Trường hợp các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại Đồng bằng Sông Cửu Long (trang 1-1)
Dương Thị Tuyết Anh & Lâm Thị Mỹ Lan & Nguyễn Thanh Hùng
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu chuỗi giá trị chè ở Việt Nam thông qua trường hợp điển hình ở khu vực Hà Nội (trang 1-1)
Vũ Văn Hùng
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ phù hợp của vị trí quy hoạch đối với cán bộ nữ: Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh (trang 1-1)
Nguyễn Thị Minh Hòa
Bản điện tử: | DOI:


Kiểm soát chuyển giá đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội (trang 1-1)
Nguyễn Tuấn Anh
Bản điện tử: | DOI:


Phân tích một số nhân tố tác động tới hiệu quả tài chính hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn tái cơ cấu (trang 1-1)
Lê Thanh Phương
Bản điện tử: | DOI:


Thiết kế và thử nghiệm sản phẩm du lịch ẩm thực nông trại ở Bến Tre (trang 1-1)
Đoàn Thị Mỹ Hạnh
Bản điện tử: | DOI:Close menu