2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 120 , Tháng 12/2018


 
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng nhà ở của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) (trang 1-1)
Nguyễn Tư Lương & Vũ Tiến Hiệu & Lưu Thị Minh Ngọc
Bản điện tử: | DOI:


Giải pháp hoàn thiện đánh giá cán bộ lãnh đạo sở, ngành tại tỉnh Hòa Bình (trang 1-1)
Tạ Huy Hùng 
Bản điện tử: | DOI:


Sử dụng hồi quy tỷ lệ nghiên cứu các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng hoa quả nhập khẩu của người dân thành thị Việt Nam trong điều kiện thông tin bất đối xứng - Trường hợp địa bàn Hà Nội (trang 1-1)
Lê Thị Anh 
Bản điện tử: | DOI:


Ứng dụng phương pháp phân rã dựa trên COPULA để nghiên cứu bất bình đẳng thu nhập giữa nông thôn và thành thị của Việt Nam (trang 1-1)
Michel Simioni & Trịnh Thị Hường & Lê Văn Tuấn
Bản điện tử: | DOI:


Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quản trị hoạt động lữ hành quốc tế theo tiếp cận liên kết đa ngành trên địa bàn Hà Nội (trang 1-1)
Tô Ngọc Thịnh 
Bản điện tử: | DOI:


Logistics đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng: Thực trạng và giải pháp (trang 1-1)
Phan Đình Quyết & Nguyễn Hoàng Việt
Bản điện tử: | DOI:


Quan hệ giữa sự hợp tác với khách hàng trong quản trị chuỗi cung ứng và kết quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất chế tạo (trang 1-1)
Nguyễn Thu Hà & Phan Chí Anh & Lê Thị Tú Anh
Bản điện tử: | DOI:Close menu