2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 121 , Tháng 12/2018


 
Công bố thông tin về quản lý rủi ro của các công ty thuộc ngành tài chính niêm yết ở Việt Nam (trang 1-1)
Võ Hoàng Tùng & Nguyễn Hữu Cường
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Philippines từ góc nhìn của các yếu tố ảnh hưởng (trang 1-1)
Phạm Minh Đạt & Ngô Thị Mỹ
Bản điện tử: | DOI:


An Emprical Study of Top Management Characteristics and Entrepreneurship on Firms Competence and Performance (trang 1-1)
Ching-Feng Chang & Yan-Ting Lai & Hsin-Kuang Chi
Bản điện tử: | DOI:


Tiềm năng xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (trang 1-1)
Phan Thanh Hoàn
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đa dạng hóa thu nhập của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thu Hà & Phạm Tuấn Anh
Bản điện tử: | DOI:


Quan hệ giữa quản trị chất lượng nhà cung cấp và kết quả hoạt động tại một số doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện - điện tử Việt Nam (trang 1-1)
Phan Chí Anh & Triệu Đình Phương
Bản điện tử: | DOI:Close menu