2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 156 , Tháng 12/2021


 
Ảnh hưởng của chỉ số phức tạp kinh tế lên dấu chân sinh thái: nghiên cứu trường hợp của Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Hưu Khôi  & Phan Thị Liệu & Bùi Hoàng Ngọc
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố ảnh hưởng tới áp dụng kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp sản xuất ô tô ở Việt Nam (trang 1-1)
Chu Thị Huyến  & Phạm Đức Hiếu
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định tiêu dùng sản phẩm thời trang tái chế sáng tạo của giới trẻ Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Minh Trang & Phạm Văn Tuấn
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố tác động tới sự hài lòng của khách hàng sử dụng mobile banking: một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam (trang 1-1)
Vũ Thị Thùy Linh & Lưu Thị Thùy Dương
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu sự hài lòng của người học về chất lượng đào tạo tại các trường đại học trong bối cảnh chuyển đổi số. (trang 1-1)
Đinh Hồng Linh & Phạm Minh Đạt & Nguyễn Thị Hằng
Bản điện tử: | DOI:


OPEN BANKING – Hệ sinh thái ngân hàng mở: Xu thế phát triển trên thế giới và triển vọng ứng dụng tại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Lan 
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu tác động của các biến số marketing địa phương tới sự hài lòng của khách du lịch đến tỉnh Ninh Bình (trang 1-1)
Dương Hồng Hạnh & Bùi Xuân Nhàn
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của hiệp định thương mại tự do Việt nam - EAEU đến thương mại giữa Việt Nam và Nga. (trang 1-1)
Bùi Quý Thuấn
Bản điện tử: | DOI:


Ứng dụng mô hình BVAR trong dự báo cầu lao động tỉnh Bến Tre (trang 1-1)
Hoàng Võ Hằng Phương & Đỗ Thị Hoa Liên
Bản điện tử: | DOI:


Mô hình đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng đào tạo ngành: Ngành Hệ thống thông tin quản lý (trang 1-1)
Lê Việt Hà 
Bản điện tử: | DOI:Close menu