2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 126 , Tháng 12/2019


 
The Factors Impact on Consumer Using Payment, A Case Study in Major Metropolis In Vietnam (trang 1-1)
Ming-Kun & Lin
Bản điện tử: | DOI:


Phát triển xuất nhập khẩu của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (trang 1-1)
Phạm Thị Bạch Tuyết 
Bản điện tử: | DOI:


Thúc đẩy xuất khẩu bền vững nông sản của Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 (trang 1-1)
Phạm Minh Đạt & Lê Thị Việt Nga
Bản điện tử: | DOI:


Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế để hội nhập cách mạng công nghiệp 4.0 (trang 1-1)
Trần Hoài Thanh  & Lê Quốc Anh
Bản điện tử: | DOI:


Xây dựng và phân tích cấu trúc thị trường chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản: trường hợp sản phẩm cá hồng Mỹ tại khu vực Nam Trung Bộ (trang 1-1)
Nguyễn Thị Nga 
Bản điện tử: | DOI:


Ứng dụng mô hình ARCH – GARCH phân tích sự biến động của chỉ số VN_Index. (trang 1-1)
Nguyễn Thị Hiên
Bản điện tử: | DOI:Close menu