2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 153 , Tháng 12/2021


 
Bảo hộ sở hữu trí tuệ trong hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (trang 1-1)
Trần Nhuận Kiên & Trần Chí Thiện
Bản điện tử: | DOI:


Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế: nghiên cứu tại Việt Nam (trang 1-1)
Phan Hữu Nghị
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu tác động của chất lượng và giá trị dịch vụ đến sự hài lòng của sinh viên tại một số trường đại học tư thục trên địa bàn Hà Nội (trang 1-1)
Nguyễn Thị Thanh Nhàn & Vũ Tuấn Dương
Bản điện tử: | DOI:


Ứng dụng thẻ điểm quản trị công ty trong đánh giá công ty cổ phần có vốn nhà nước, nghiên cứu trường hợp tại công ty cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 4 (trang 1-1)
Đặng Thị Hương & Nguyễn Phương Mai & Lưu Thị Minh Ngọc
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của một chi nhánh ngân hàng thương mại - nghiên cứu trường hợp ACB Thăng Long (trang 1-1)
Đoàn Minh Ngọc & Lê Đức Hoàng & Lê Thanh Tâm & Nguyễn Thu Thủy
Bản điện tử: | DOI:


Nhận diện vai trò của đòn bẩy tài chính trong mối quan hệ giữa tinh thần doanh nhân và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà nội (trang 1-1)
Nguyễn Xuân Thắng & Bùi Thị Thu Loan
Bản điện tử: | DOI:


Mối quan hệ của năng lực hấp thụ, tích hợp đa kênh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ (trang 1-1)
Cao Tuấn Khanh & Nguyễn Phương Linh
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng đến bất cân xứng thông tin trên Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (trang 1-1)
Nguyễn Thị Hiên
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của kế toán quản trị đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Ngọc Lan 
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của hành vi tương tác qua truyền thông mạng xã hội đến trung thành thương hiệu: Trường hợp khách du lịch tại Đà Nẵng (trang 1-1)
Nguyễn Thanh Trúc & Phạm Công Hậu & Trần Trung Vinh & Trương Bá Thanh & Trần Thị Kim Phương
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của các biện pháp kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường EU (trang 1-1)
Bùi Thị Thu  & Doãn Nguyên Minh & Lê Thị Việt Nga
Bản điện tử: | DOI:


Tinh thần đổi mới của doanh nghiệp trẻ: phân tích từ nguồn lực và năng lực động (trang 1-1)
Đỗ Thị Bình
Bản điện tử: | DOI:


Tăng cường khả năng đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam: Tác động điều tiết của văn hóa hợp tác và vai trò trung gian của năng lực quản trị tri thức (trang 1-1)
Lê Ba Phong 
Bản điện tử: | DOI:Close menu