2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 160 , Tháng 12/2021


 
Mức độ tuân thủ công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng (trang 1-1)
Phan Thị Vũ Mỵ & Nguyễn Hữu Cường
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của đô la hóa đến tăng trưởng kinh tế: bằng chứng tại các quốc gia ASEAN (trang 1-1)
Hồ Thị Lam
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của chi phí trách nhiệm xã hội tới hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Bản điện tử: | DOI:


Động cơ nào ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Văn Anh & Bùi Thị Hoàng Lan
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn các sản phẩm ống hút thân thiện với môi trường của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (trang 1-1)
Đồng Ngọc Trà My & Phạm Hùng Cường
Bản điện tử: | DOI:


Những yếu tố của thương hiệu trường đại học và sự ảnh hưởng tới bản sắc nhà trường: Nghiên cứu trường hợp Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-SIS) (trang 1-1)
Nguyễn Thị Thu Hương & Nguyễn Thu Hương
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 và chính sách hỗ trợ của chính phủ đến hiệu quả doanh nghiệp FDI tại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thùy Dương
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia vào nền kinh tế chia sẻ của người tiêu dùng Việt Nam thông qua nền tảng Airbnb (trang 1-1)
Trương Bảo Quỳnh Trâm & Nguyễn Thị Phương Thảo
Bản điện tử: | DOI:


Mối quan hệ giữa sản xuất tinh gọn, quản lý chất lượng và hiệu suất kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh (trang 1-1)
Nguyễn Văn Ít
Bản điện tử: | DOI:


Nhân tố tác động đến công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết ở Việt Nam (trang 1-1)
Lê Thị Nhung 
Bản điện tử: | DOI:Close menu