2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 143 , Tháng 12/2020


 
Những điểm mới của bộ quy tắc Incoterms 2020 và hàm ý áp dụng trong mua bán hàng hóa quốc tế (trang 1-1)
Phạm Thị Cẩm Anh & Trần Bích Ngọc & Phan Thị Thu Hiền
Bản điện tử: | DOI:


Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp Việt Nam - động lực cho sự khác biệt hóa (trang 1-1)
Khúc Đại Long & Nguyễn Thu Hương  & Nguyễn Quốc Thịnh
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu tác động của chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam (trang 1-1)
Hồ Kim Hương & Vũ Văn Hùng
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của chất lượng tích hợp kênh lên sự gắn kết của người tiêu dùng trong bán lẻ đa kênh tại Việt Nam (trang 1-1)
Trương Thị Hiếu Hạnh & Đặng Thị Thu Trang
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu hành vi tín nhiệm dựa trên lý thuyết trò chơi (trang 1-1)
Nguyễn Chí Đức
Bản điện tử: | DOI:


Sự tác động của nhận dạng tổ chức, nhận dạng nhân viên - khách hàng và định hướng khách hàng đến sự gắn kết của nhân viên tại các công ty truyền thông trên địa bàn TP.HCM (trang 1-1)
Lý Thanh Duy & Nguyễn Phạm Kiến Minh & Trịnh Thùy Anh
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng gọi xe: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Bình Dương (trang 1-1)
Nguyễn Thị Minh Thảo & Nguyễn Ngọc Mai
Bản điện tử: | DOI:


Áp dụng mô hình ARDL nghiên cứu tác động của các chỉ số giá đến thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Việt Dũng & Tạ Thúy Quỳnh & Nguyễn Thu Thuỷ
Bản điện tử: | DOI:


Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu hộ gia đình ở Đồng bằng Sông Cửu Long (trang 1-1)
Nguyễn Hoàng Minh Trí  & Võ Thị Ánh Nguyệt
Bản điện tử: | DOI:


Phong cách lãnh đạo ủy quyền và sự tham gia vào quá trình sáng tạo của cấp dưới (trang 1-1)
Bùi Thị Thanh  & Lê Công Thuận
Bản điện tử: | DOI:


Ứng dụng mô hình ARDL nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (trang 1-1)
Đinh Hồng Linh & Lê Thùy Linh & Đỗ Thị Vân Trang
Bản điện tử: | DOI:Close menu