2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 130 , Tháng 12/2019


 
Xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố cản trở hành vi mua thực phẩm sạch và an toàn của người tiêu dùng thành thị: nghiên cứu tại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Đình Toàn & Vũ Huy Thông & Phạm Thị Huyền
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng tới áp dụng thành công SPC: nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo tại Việt Nam (trang 1-1)
Phạm Việt Dũng
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá trị khách hàng cảm nhận của các nhà bán lẻ trực tuyến nhỏ trên Facebook trên địa bàn Hà Nội (trang 1-1)
Bùi Thị Thu & Nguyễn Thị Quỳnh Trang & Phạm Minh Đạt
Bản điện tử: | DOI:


Đánh giá tác động của các yếu tố địa điểm đầu tư tới FDI vào khu vực RCEP qua mô hình kinh tế lượng (trang 1-1)
Nguyễn Bình Dương
Bản điện tử: | DOI:


Phát triển doanh nghiệp xã hội ở một số quốc gia trên thế giới và giá trị tham khảo đối với Việt Nam (trang 1-1)
Khoa Anh Thắng & Đặng Thành Lê
Bản điện tử: | DOI:


Phân rã năng suất và hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành chế tác của Việt Nam theo loại hình sở hữu (trang 1-1)
Vũ Thị Huyền Trang
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của yếu tố quản trị công ty và tài chính đến mức độ minh bạch và công bố thông tin của công ty: Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Trương Đông Lộc & Lê Xuân Thái
Bản điện tử: | DOI:


Ứng dụng công nghệ tài chính trong kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam (trang 1-1)
Phạm Thu Hương & Nguyễn Thị Hiền
Bản điện tử: | DOI:Close menu