2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 117 , Tháng 12/2018


 
Tác động của chất lượng thể chế cấp tỉnh đến năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam (trang 1-1)
Vũ Thị Thu Hương
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự hài lòng của khách hàng và các thành tố chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Trần Hưng
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành quản trị kinh doanh trên địa bàn Hà Nội (trang 1-1)
Nguyễn Phương Mai  & Lưu Thị Minh Ngọc
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của đầu tư FDI từ Tập đoàn Samsung tới nền kinh tế tỉnh Thái Nguyên (trang 1-1)
Nguyễn Thị Hằng
Bản điện tử: | DOI:


Thực trạng sản xuất và xuất nhập khẩu Điều Việt Nam - Các giải pháp phát triển bền vững ngành Điều trong những năm tới (trang 1-1)
Mai Thị Huyền & Nông Hữu Dương & Nông Hữu Tùng
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của các bên liên quan đến thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp May Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Minh Nhàn & Đinh Thị Hương
Bản điện tử: | DOI:


Về chương trình đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, đáp ứng nhu cầu xã hội (trang 1-1)
Vũ Minh
Bản điện tử: | DOI:


Mối liên hệ giữa phong cách lãnh đạo chuyển dạng, sự hài lòng công việc và cam kết gắn bó của nhân viên tại các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (trang 1-1)
Nguyễn Thị Minh Châu & Phạm Đình Long
Bản điện tử: | DOI:Close menu