2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 141 , Tháng 12/2020


 
Ảnh hưởng của các yếu tố hỗ trợ và trở ngại cá nhân tới ý định hành vi khới sự kinh doanh: nhận thức của nữ sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội (trang 1-1)
Trần Văn Trang
Bản điện tử: | DOI:


Đóng góp của các nhân tố vào tăng trưởng đầu ra và phân rã đóng góp của TFP ngành sản xuất chế biến thực phẩm và ngành sản xuất đồ uống Việt Nam (trang 1-1)
Hoàng Yến  & Cao Hoàng Long
Bản điện tử: | DOI:


Một số giải pháp nâng cao sự thỏa mãn công việc của nhân viên y tế: tại bệnh viên đa khoa Đồng Nai (trang 1-1)
Trần Huỳnh Ngân & Trần Mai Đông
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng ERP và sự tác động tới kế toán quản trị trong doanh nghiệp: khảo sát trên địa bàn Thành phố Hà Nội (trang 1-1)
Nguyễn Thị Thanh Phương
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu hành vi khách du lịch tại các khách sạn 4 sao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh: phân tích dữ liệu từ trang Booking.com (trang 1-1)
Nguyễn Hoàng & Nguyễn Thu Hà
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua hang của người tiêu dùng trên nền tảng thương mại trực tuyến tại thị trường Việt Nam (trang 1-1)
Phạm Văn Tuấn
Bản điện tử: | DOI:


Công viên khoa học như là trung tâm của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: góc nhìn hệ thống và những hàm ý cho Thành phố Hồ Chí Minh (trang 1-1)
Trần Thị Hồng Liên
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố tác động tới ý định đầu tư chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư cá nhân: trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam (trang 1-1)
Phan Trần Trung Dũng
Bản điện tử: | DOI:Close menu