2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 144 , Tháng 12/2020


 
Hoạt động đầu tư trái phiếu của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Thực trạng và một số định hướng, giải pháp (trang 1-1)
Đinh Thị Phương Anh
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu tác động của chính sách của tổ chức và các nhân tố thuộc về lao động người cao tuổi đến sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi Việt Nam (trang 1-1)
Doãn Thị Mai Hương
Bản điện tử: | DOI:


Phát triển kinh tế số và quản lý nhà nước với phát triển kinh tế số ở Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Văn Thành
Bản điện tử: | DOI:


Phát triển kênh phân phối tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại ở Việt Nam (trang 1-1)
Tô Thanh Hương & Nguyễn Thị Phương Liên
Bản điện tử: | DOI:


Quản trị quan hệ đối tác trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (trang 1-1)
Phạm Văn Thanh
Bản điện tử: | DOI:


Kiệt quệ tài chính và chiến lược tái cấu trúc theo chu kỳ sống của các công ty Việt Nam (trang 1-1)
Huỳnh Thị Cẩm Hà
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng bất cân xứng của giá xăng dầu đến giá tiêu dùng tại thị trường Việt Nam: tiếp cận bằng mô hình tự hồi quy phân phối trễ phi tuyến (trang 1-1)
Nguyễn Quyết
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu các yếu tố tác động đến thực hiện đối thoại xã hội tại các doanh nghiệp May ở Việt Nam (trang 1-1)
Bùi Thị Thu Hà & Nguyễn Thị Minh Nhàn
Bản điện tử: | DOI:


Những đóng góp của khu công nghiệp đối với sự phát triển nhân lực ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng: Thực trạng và vấn đề (trang 1-1)
Phạm Minh Lộc & Mai Ngọc Cường
Bản điện tử: | DOI:Close menu