2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 163 , Tháng 12/2022


 
Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang một số thị trường lớn (trang 1-1)
Vũ Thị Yến
Bản điện tử: | DOI:


Mức độ công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng (trang 1-1)
Nguyễn Thị Giáng Tiên  & Nguyễn Hữu Cường
Bản điện tử: | DOI:


Nhân tố ảnh hưởng đến kết quả khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam: nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Thanh Hóa (trang 1-1)
Lê Quang Hiếu
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của các công ty xuất nhập khẩu thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Huỳnh Thị Diệu Linh 
Bản điện tử: | DOI:


Tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lữ hành đến sự hài long và lòng trung thành của khách hàng (trang 1-1)
Nguyễn Thị Nguyên Hồng 
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Nguyệt Dung
Bản điện tử: | DOI:


Vận dụng mô hình kế toán chi phí dựa trên hoạt động trong quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất cơ khí Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Quỳnh Trang  & Nguyễn Thị Thanh Phương & Nguyễn Thị Ngọc Lan
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của đại dịch COVID-19 đến ý định đi du lịch của khách hàng thế hệ y tại Hà Nội (trang 1-1)
Đỗ Phương Thảo  & Nguyễn Đắc Thành & Phạm Hà Châu Quế
Bản điện tử: | DOI:


Bảo vệ thương hiệu sản phẩm chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Vân Quỳnh & Nguyễn Quốc Thịnh
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng tới sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp - Tiếp cận từ đánh giá của người nộp thuế tại Cục thuế thành phố Hà Nội (trang 1-1)
Lê Hà Trang
Bản điện tử: | DOI:Close menu