2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 129 , Tháng 12/2019


 
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thái Nguyên - Bài học cho các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc (trang 1-1)
Nguyễn Thị Hằng
Bản điện tử: | DOI:


Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển giá ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Tuấn Anh & Nguyễn Thị Phương Liên
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu khám phá các nhân tố tác động đến hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (trang 1-1)
Vũ Văn Hùng
Bản điện tử: | DOI:


Mô hình nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy và cản trở hành vi mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Bách Khoa & Nguyễn Hoàng Nam  & Nguyễn Thế Ninh & Vũ Phương Anh & Nguyễn Hoàng Việt
Bản điện tử: | DOI:


Việc làm của người dân ven biển tỉnh Hà Tĩnh sau biến cố môi trường biển và một số gợi ý chính sách (trang 1-1)
Trần Thu Thủy 
Bản điện tử: | DOI:


Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng công bố quốc tế của giảng viên Trường Đại học Cần Thơ (trang 1-1)
Hồ Hữu Phương Chi & Quách Dương Tử
Bản điện tử: | DOI:


Phương pháp định giá và nghiên cứu tình huống trái phiếu chuyển đổi có điều kiện (CoCo) tại Ngân hàng An Bình (trang 1-1)
Hoàng Thanh Hải & Đào Thanh Bình
Bản điện tử: | DOI:


Xây dựng bản đồ định vị - nghiên cứu cho ngành xi măng (trang 1-1)
Lê Thị Minh Hằng 
Bản điện tử: | DOI:Close menu