2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 166 , Tháng 12/2022


 
Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại VNPT các tỉnh vùng Tây Nguyên (trang 1-1)
Nguyễn Nhật Minh & Nguyễn Trường Sơn
Bản điện tử: | DOI:
Nghiên cứu quy trình triển khai quản trị quan hệ khách hàng của các khách sạn trên địa bàn Hà Nội (trang 1-1)
Bùi Thị Quỳnh Trang  & Nguyễn Viết Thái
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của trải nghiệm khách hàng tới ý định mua lặp lại qua sàn thương mại điện tử (trang 1-1)
Phạm Thị Huyền & Trịnh Phương Ly
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của thanh khoản công ty đến thanh khoản cổ phiếu - nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (trang 1-1)
Trương Bá Thanh & Nguyễn Phương Hà
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của sự chấp nhận sử dụng truyền thông xã hội tới quyết định kinh doanh của doanh nghiệp trực tuyến Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Trần Hưng & Đinh Thị Phương Anh
Bản điện tử: | DOI:


Phát triển bền vững xuất khẩu nông sản Việt Nam - nghiên cứu điển hình mặt hàng cà phê (trang 1-1)
Trần Thị Hoàng Hà & Thanh Kim
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên kinh doanh - Nghiên cứu trường hợp ngành hàng hóa mỹ phẩm (trang 1-1)
Lê Mạnh Hùng
Bản điện tử: | DOI:


Mối quan hệ giữa truyền miệng điện tử, hình ảnh thương hiệu và ý định chọn trường đại học của người học ở Việt Nam (trang 1-1)
Ao Thu Hoài & Nguyễn Lê Thị Đoan Trang & Trần Minh Hảo - & Lưu Thanh Thủy
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu phát triển năng lực cạnh tranh marketing của các chuỗi siêu thị bán lẻ trên địa bàn Hà Nội (trang 1-1)
Nguyễn Bách Khoa & Nguyễn Hoàng Việt
Bản điện tử: | DOI:Close menu