2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 146 , Tháng 12/2020


 
Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân sự ngành Kế toán - Kiểm toán (trang 1-1)
Cao Quốc Việt & Phan Quốc Tấn & Bạch Ngọc Hoàng Ánh
Bản điện tử: | DOI:


Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam (trang 1-1)
Đinh Thị Phương Anh
Bản điện tử: | DOI:


Phân tích rào cản cho doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 (trang 1-1)
Tôn Nguyễn Trọng Hiền
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các doanh nghiệp trong nhóm ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Đinh Thị Thùy Linh & Nguyễn Thu Hà  & Ngô Thị Ngọc
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng đến sự mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hành chính thuế theo cơ chế “một cửa” (trang 1-1)
Nguyễn Giang Đô & Thái Thanh Hà & Nguyễn Xuân Nhĩ
Bản điện tử: | DOI:


Mối quan hệ giữa hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng và thái độ trung thành của nhân viên (trang 1-1)
Nguyễn Tấn Minh 
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng từ các yếu tố nội tại tới hoạt động mua sắm xanh của doanh nghiệp ở Việt Nam (trang 1-1)
Đỗ Hương Giang
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của sự hài lòng trong công việc, căng thẳng trong công việc và sự hỗ trợ của tổ chức đến ý định nghỉ việc của nhân viên (trang 1-1)
Nguyễn Ngọc Hạnh & Phạm Thị Tuyết Nhung & Trần Thế Nam
Bản điện tử: | DOI:


Tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam trong thị trường CPTPP (trang 1-1)
Phan Thanh Hoàn
Bản điện tử: | DOI:Close menu