2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 123 , Tháng 12/2018


 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàng đối với dịch vụ phòng tập Gym tại K.I.M center (trang 1-1)
Phạm Hoàng Điệp & Hà Nam Khánh Giao
Bản điện tử: | DOI:


Mức độ phổ biến của rào cản phi thuế ở khu vực ASEAN hiện nay (trang 1-1)
Lê Thị Việt Nga
Bản điện tử: | DOI:


Môi trường quản trị liên kết vùng giữa các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: nghiên cứu trường hợp liên kết thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (trang 1-1)
Nguyễn Hiệp 
Bản điện tử: | DOI:


Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với kinh tế tri trức (trang 1-1)
Phạm Đình Long
Bản điện tử: | DOI:


Chất lượng nguồn nhân lực ngành đóng tàu - nghiên cứu từ các doanh nghiệp điển hình tại Hải Phòng (trang 1-1)
Hoàng Thị Thúy Phương & Nguyễn Thái Sơn
Bản điện tử: | DOI:


Phát triển bền vững các khu công nghiệp Việt Nam: nghiên cứu điển hình tại tỉnh Thái Bình (trang 1-1)
Vũ Thị Kim Anh
Bản điện tử: | DOI:Close menu