2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 171 , Tháng 12/2022


 
Nhân tố tác động đến năng lực xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của doanh nghiệp Việt Nam (trang 1-1)
Hoàng Thanh Tùng & Nguyễn Thị Vân Anh & Phan Thu Trang
Bản điện tử: | DOI:


Hệ thống tiêu chí đánh giá chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam: lý luận và thực tiễn (trang 1-1)
Bùi Xuân Nhàn & Lê Như Quỳnh
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của các yếu tố rào cản đến việc áp dụng biện pháp giảm thải khí các-bon của các doanh nghiệp dịch vụ logistics tại Việt Nam (trang 1-1)
Phạm Văn Kiệm & Trần Thị Thu Hương
Bản điện tử: | DOI:


Tốc độ điều chỉnh tiền mặt của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: bằng chứng thực nghiệm từ cách tiếp cận DPF (trang 1-1)
Phan Trần Minh Hưng
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Đinh Thục Hiền & Hoàng Phương Anh & Nguyễn Thị Hằng & Nguyễn Thị Hòa & Nguyễn Việt Hà & Lê Quỳnh Liên
Bản điện tử: | DOI:


Hành vi truyền miệng về ứng dụng ngân hàng trên điện thoại: một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Bách Khoa & Nguyễn Phước Hiệp & Phan Đình Quyết & Lưu Thị Thùy Dương
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của trí tuệ cảm xúc đến kết quả học tập kỳ vọng: nghiên cứu tự cảm nhận của sinh viên đại học ở Việt Nam (trang 1-1)
Trịnh Hoài Linh & Nguyễn Thị Minh Nhàn
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua hàng trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19 (trang 1-1)
Ngô Thu Hoàng
Bản điện tử: | DOI:Close menu