2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 145 , Tháng 12/2020


 
Phân tích quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ của người hưu trí tại Thành phố Cần Thơ (trang 1-1)
Nguyễn Mai Uyên & Nguyễn Thanh Liêm & Nguyễn Thị Kim Dung & Huỳnh Trường Huy
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của các bên liên quan đến chiến lược xuất khẩu xanh và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam (trang 1-1)
Đỗ Thị Bình
Bản điện tử: | DOI:


Các đặc trưng tính cách cá nhân ảnh hưởng tới ý định đầu tư chứng khoán thông qua nhận thức rủi ro, nhận thức sự không chắc chắn và đánh giá kết quả đầu tư (trang 1-1)
Trần Hà Minh Quân & Nguyễn Hữu Thọ
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế: nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Trang & Vũ Xuân Thủy
Bản điện tử: | DOI:


Phân tích lợi thế so sánh của nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU (trang 1-1)
Vũ Thị Thu Hương
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu tác đông của phẩm chất cá nhân lãnh đạo đến tạo động lực làm việc của nhân viên: trường hợp tại chi nhánh MBBank Quảng Ngãi (trang 1-1)
Nguyễn Hiệp & Nguyễn Thị Thúy Hằng & Nguyễn Phúc Nguyên
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến một số chỉ tiêu phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên (trang 1-1)
Nguyễn Văn Huân - & Phạm Minh Đạt & Nguyễn Thị Hằng
Bản điện tử: | DOI:


Nhân tố tác động đến cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp xi măng niêm yết ở Việt Nam (trang 1-1)
Lê Thị Nhung 
Bản điện tử: | DOI:Close menu