2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 154 , Tháng 12/2021


 
Các yếu tố tác động đến phát triển thương mại đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam (trang 1-1)
Lê Nguyễn Diệu Anh & Hà Văn Sự
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu Mô hình Z-Score vào cảnh báo sớm rủi ro hoạt động kinh doanh tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Quỳnh Trang & Nguyễn Văn Huân
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến trả công lao động tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (trang 1-1)
Phạm Thị Thanh Hà & Nguyễn Thị Minh Nhàn
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của quản trị chéo đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Lâm Thị Ngọc Nhung & Trần Thị Bạch Yến & Ngô Mỹ Trân
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu định lượng tác động của quản trị nhân sự số đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp (trang 1-1)
Kiều Quốc Hoàn
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Văn Tiến & Nguyễn Thu Thuỷ
Bản điện tử: | DOI:


 Báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam - những điểm tương đồng và khác biệt so với chuẩn mực kế toán công quốc tế (trang 1-1)
Hoàng Thị Bích Ngọc & Nguyễn Thị Minh Giang
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến hiệu quả công việc của nhân viên ngành tài chính tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh (trang 1-1)
Trần Thị Thanh Phương & Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Bản điện tử: | DOI:


Dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát Việt Nam: một so sánh giữa mô hình VAR, LASSO VÀ MLP (trang 1-1)
Đinh Thị Phương Anh & Lê Hoàng Anh & Nguyễn Đức Trung
Bản điện tử: | DOI:Close menu