2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 155 , Tháng 12/2021


 
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với sự duy trì và gắn bó làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (trang 1-1)
Phạm Trần Phú & Nguyễn Hồng Thu
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của quảng cáo truyền hình đến thái độ người tiêu dùng sữa tươi: Trường hợp nghiên cứu tại Thành phố Cần Thơ (trang 1-1)
Bùi Tú Uyên & Lê Trung Ngọc Phát
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của tăng trưởng số ca nhiễm COVID-19 hàng tháng tới tổng giá trị giao dịch tại các thị trường chứng khoán trên thế giới (trang 1-1)
Phan Hồng Mai & Đàm Vũ Đức Hiếu
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của việc áp dụng các hình thức đổi mới sáng tạo đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Cần Thơ, Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Mai Như Cẩm & Trần Thị Ánh Phường & Trần Thị Bạch Yến
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của các giác quan đến quyết định mua hàng: nghiên cứu đối với sản phẩm F&B tại các điểm cung cấp dịch vụ (trang 1-1)
Nguyễn Hồng Quân
Bản điện tử: | DOI:


Phân tích các thuộc tính của hoạt động giao hàng chặng cuối của hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới và sự lựa chọn của khách hàng cuối cùng, nghiên cứu trường hợp điển hình tại thành phố Hà Nội (trang 1-1)
Bùi Thị Thu Vân & Nguyễn Thị Bình
Bản điện tử: | DOI:


Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ trên ví điện tử MOMO: Trường hợp khách hàng tại Thành phố Cần Thơ (trang 1-1)
Võ Văn Đậu & Nguyễn Kim Hạnh
Bản điện tử: | DOI:


Nhân tố ảnh hưởng lựa chọn kênh phân phối của hộ sản xuất hàng hóa khu vực tây Bắc Việt Nam (trang 1-1)
Đỗ Xuân Luận & Hà Quang Trung & Nguyễn Văn Tâm & Phạm Thị Thanh Huyền & Hồ Văn Bắc
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cân bằng công việc - cuộc sống: trường hợp với khối phục vụ tại các Trường Đại học Khu vực Miền Trung, Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Văn Long
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của trải nghiệm dịch vụ tới đánh giá của khách hàng về tài sản thương hiệu của Ngân hàng thương mại: vai trò trung gian của nhân tố cảm xúc khách hàng (trang 1-1)
Nguyễn Thị Thủy & Phạm Phúc Nguyên & Lê Quỳnh Hoa
Bản điện tử: | DOI:


Tác động phi tuyến của tăng trưởng cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam (trang 1-1)
Cao Quốc Toàn & Ngô Phú Thanh & Lê Hoàng Vinh
Bản điện tử: | DOI:Close menu