2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 133 , Tháng 12/2019


 
Các yếu tố tác động tới ý định mua sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường của giới trẻ Việt Nam tại Hà Nội (trang 1-1)
Trần Minh Thu & Phạm Thu Hương
Bản điện tử: | DOI:


Tự chủ tài chính và kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông Việt Nam (trang 1-1)
Lê Quang Cảnh
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Đỗ Thị Vân Trang
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của phát triển công nghiệp chế biến chế tạo đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam (trang 1-1)
Trần Việt Thảo & Vũ Thị Thanh Huyền
Bản điện tử: | DOI:


Đánh giá tác động của chính sách việc làm cho lao động xuất khẩu Việt Nam khi về nước đến việc làm và thu nhập của người lao động (trang 1-1)
Vũ Thị Yến & Bùi Hữu Đức
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của công khai tiêu cực về khủng hoảng sản phẩm đến hình ảnh công ty và nhận biết thương hiệu: trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng tiêu dùng nhanh (trang 1-1)
Võ Thị Ngọc Thúy & Phan Thị Lý
Bản điện tử: | DOI:Close menu