2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 140 , Tháng 12/2020


 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với website thương mại điện tử của doanh nghiệp - Một nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên (trang 1-1)
Bùi Thị Thu & Nguyễn Thị Hằng & Nguyễn Văn Huân
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu tác động đến quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế trình độ cao ở Sơn La (trang 1-1)
Bùi Thị Ánh Tuyết & Nguyễn Thị Minh Nhàn
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến mô hình phân phối của các doanh nghiệp Việt Nam (trang 1-1)
Kiều Quốc Hoàn
Bản điện tử: | DOI:


Sự phiền toái của các loại quảng cáo video trên YouTube và hàm ý cho doanh nghiệp Việt Nam (trang 1-1)
Hoàng Trọng Trường  & Lưu Thị Minh Ngọc
Bản điện tử: | DOI:


Quản trị quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay (trang 1-1)
Nguyễn Thu Quỳnh
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu tác động của trải nghiệm khách hàng đến lòng trung thành tại các khách sạn ở Việt Nam (trang 1-1)
Bùi Thị Quỳnh Trang
Bản điện tử: | DOI:


Hệ số CAR và Rủi ro của Ngân hàng - Nghiên cứu thực nghiệm tại ngân hàng Việt Nam (trang 1-1)
Đào Thanh Bình 
Bản điện tử: | DOI:Close menu