2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 142 , Tháng 12/2020


 
Ảnh hưởng của sự không phù hợp bằng cấp, kỹ năng và ngành nghề đến thu nhập người lao động trong các doanh nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (trang 1-1)
Lương Thị Thanh Trang & Ngô Mỹ Trân
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu tác động của chất lượng thông tin kế toán đến quá trình ra quyết định của doanh nghiệp Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Quỳnh Trang
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.Hà Nội (trang 1-1)
Đỗ Vũ Phương Anh & Mai Thanh Lan
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của sự trải nghiệm tới sự hài lòng và hành vi mua lại của khách hàng: Nghiên cứu trong lĩnh vực nhà hàng (trang 1-1)
Nguyễn Hải Sơn & Phạm Thị Huyền & Phạm Hồng Chương
Bản điện tử: | DOI:


Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình KEYNES mới: Phương pháp tiếp cận SVAR VÀ BVAR-DSGE (trang 1-1)
Nguyễn Hoàng Chung
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai E-CRM thành công tại hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Khánh Chi 
Bản điện tử: | DOI:


Phân tích biến động năng suất lao động ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam giai đoạn 2010 - 2018 (trang 1-1)
Cao Hoàng Long 
Bản điện tử: | DOI:Close menu