2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 116 , Tháng 12/2018


 
Nghiên cứu sự thỏa mãn nhu cầu người học với chất lượng dịch vụ đào tạo tiếng Anh tại Language Link Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Bách Khoa & Vũ Tuấn Dương
Bản điện tử: | DOI:


Vận dụng mô hình DOCS của DENISON trong đánh giá văn hóa doanh nghiệp ở một số doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội (trang 1-1)
Trần Thị Hoàng Hà
Bản điện tử: | DOI:


Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội (trang 1-1)
Đàm Bích Hà
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu chất lượng dịch vụ giáo dục của các trường mầm non và phổ thông ngoài công lập dựa trên đánh giá của phụ huynh (trang 1-1)
Phạm Thị Huyền & Nguyễn Văn Khoa
Bản điện tử: | DOI:


Chính sách phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (trang 1-1)
Trần Thị Bích Hằng
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu về cách thức tuyển dụng chuyên gia nước ngoài ở chi nhánh các công ty đa quốc gia của Nhật Bản tại Việt Nam (trang 1-1)
Vũ Thị Bích Hải
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của biện pháp tự vệ đối với Thép nhập khẩu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh Thép ở Việt Nam (trang 1-1)
Doãn Kế Bôn
Bản điện tử: | DOI:Close menu