2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 170 , Tháng 12/2022


 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam: góc nhìn từ mô hình TOE, tinh thần khởi nghiệp và định hướng chuyển đổi số. (trang )
Lê Xuân Cù
Bản điện tử: 24 Jan 2023 | DOI:


Tác động của giá trị cảm nhận đến mua hàng lặp lại và sự sẵn sàng chi trả (trang 1-1)
Nguyễn Hữu Khôi
Bản điện tử: | DOI:


Vai trò của đổi mới công nghệ và xuất khẩu đối với đổi mới sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam (trang 1-1)
Võ Văn Dứt
Bản điện tử: | DOI:


Mối quan hệ giữa sự đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp qua phân tích đồng trích dẫn và từ khóa. (trang 1-1)
Ngô Dĩnh Thi & Nguyễn Thị Bích Châm & Trịnh Thị Cẩm Nhung & Cao Quốc Việt
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của phong cách lãnh đạo đến kết quả thực hiện công việc của người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Ngọc Hưng & Nguyễn Thị Bích Loan
Bản điện tử: | DOI:


Phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam: thực trạng và một số định hướng giải pháp (trang 1-1)
Nguyễn Thị Phương Liên
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số đối với khách hàng cá nhân: trường hợp tại Việt Nam (trang 1-1)
Trần Thị Thanh Nga
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của kỳ vọng về hiệu suất và kỳ vọng về nỗ lực đến ý định sử dụng thương mại di dộng của người tiêu dùng tại Hà Nội. (trang 1-1)
Nguyễn Thị Phương Anh & Vũ Thị Thúy Hằng 
Bản điện tử: | DOI:Close menu