2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 165 , Tháng 12/2022


 
Đo lường tài chính toàn diện từ cung và cầu: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam (trang 1-1)
Đoàn Mạnh Tú & Lê Thị Kim Nhung & Lê Thanh Tâm
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của hạn chế kinh tế, thích ứng nghề nghiệp đến nhận thức việc làm thỏa đáng của sinh viên: vai trò điều tiết của tính cách chủ động. (trang 1-1)
Đinh Thị Hồng Thắm & Lê Hoàng Nhung & Phan Thùy Dung  & Hoàng Thị Huệ
Bản điện tử: | DOI:


Huy động tiền gửi của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 – thực trạng và những vấn đề đặt ra (trang 1-1)
Nguyễn Thị Phương Liên
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu tác động của quản trị thị trường chiến lược đến kết quả kinh doanh của các chuỗi bán lẻ điện thoại di động (trang 1-1)
Đào Lê Đức
Bản điện tử: | DOI:


Vận dụng các lý thuyết hành động hợp lý mở rộng để giải thích ý định học trực tuyến của sinh viên trường đại học Nha Trang. (trang 1-1)
Lê Thị Trúc Huỳnh & Nguyễn Thị Nga & Nguyễn Thị Quỳnh Trang  & Mai Văn Luông
Bản điện tử: | DOI:


Tiếp cận đo lường hiệu suất của nhà quản lý: mô hình đề xuất và kiểm định thực nghiệm. (trang 1-1)
Nguyễn Bích Liên & Nguyễn Phong Nguyên & Nguyễn Hữu Bình
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, năng lực cạnh tranh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam. (trang 1-1)
Trần Kiều Trang
Bản điện tử: | DOI:


Phân tích hiệu quả hệ thống tạo giá trị của các ngân hàng niêm yết Việt Nam giai đoạn 2018 -2020 - Ứng dụng của mô hình phân tích mạng lưới Đường bao Dữ liệu (trang 1-1)
Phùng Mạnh Trung
Bản điện tử: | DOI:


Nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thông qua sự hài lòng của khách hàng tổ chức về sản phẩm du lịch team building. (trang 1-1)
Nguyễn Thị Thu Hà  & Nguyễn Thị Thu Hà
Bản điện tử: | DOI:


Đánh giá tác động lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới năng suất của các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo Việt Nam. (trang 1-1)
Vũ Thị Yến & Lê Mạnh Hùng
Bản điện tử: | DOI:Close menu