2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 147 , Tháng 12/2020


 
Sự sẵn sàng chi trả bảo hiểm y tế tự nguyện của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (trang 1-1)
Nguyễn Tuấn Kiệt & Lê Thị Mỹ Như
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và hiệu quả tài chính của các công ty nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Trần Thị Thu Trang
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của tỷ suất sinh lời trong quá khứ đến hiệu quả tài chính đo lường bằng giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam (trang 1-1)
Lê Thanh Huyền
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ viễn thông di động của Viettel Quảng Trị: kiểm định bằng Mô hình PLS - SEM (trang 1-1)
Dương Bá Vũ Thi & Nguyễn Minh Lợi
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thực hiện hoạt động sáp nhập, hợp nhất (trang 1-1)
Nguyễn Mạnh Cường & Nguyễn Thị Nguyệt Dung
Bản điện tử: | DOI:


Đặc trưng của hội đồng quản trị và giá cổ phiếu: nghiên cứu điển hình tại các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Chu Thị Thu Thuỷ
Bản điện tử: | DOI:


Vận dụng mô hình chấp nhận công nghệ tam và lý thuyết hành vi dự định để giải thích ý định mua đồng hồ thông minh của người tiêu dùng Nha Trang (trang 1-1)
Hoàng Ngọc Quế Chi & Nguyễn Thị Nga
Bản điện tử: | DOI:


Phân tích mối quan hệ giữa áp dụng chiến lược quản lý rủi ro thị trường và thu nhập nông hộ: Trường hợp nghiên cứu của hộ nuôi tôm ở Thừa Thiên Huế (trang 1-1)
Nguyễn Thái Phán & Nguyễn Đức Kiên
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu tác động của tổ chức thực thi chiến lược đến kết quả kinh doanh của Tổng công ty thương mại Hà Nội (trang 1-1)
Đào Lê Đức & Nguyễn Hoàng Việt
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của căng thẳng nơi làm việc đến cảm xúc lao động và định hướng khách hàng: một nghiên cứu trong lĩnh vực khách sạn tại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Phương Thảo & Nguyễn Văn Anh
Bản điện tử: | DOI:Close menu