2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 161 , Tháng 12/2022


 
Tác động của trải nghiệm sau mua đến sự hài lòng và dự định hành vi của khách hàng trực tuyến đối với các trang thương mại điện tử tại Việt Nam (trang 1-1)
Phan Trần bảo Trâm & Trần Xuân Quỳnh
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của các nhân tố kinh tế, xã hội và môi trường đến tiêu thụ năng lượng tái tạo ở Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Cẩm Vân 
Bản điện tử: | DOI:


Vai trò của rủi ro và niềm tin trong việc giải thích ý định sử dụng ngân hàng trực tuyến của khách hàng cá nhân tại khu vực miền Trung (trang 1-1)
Nguyễn Thị Nga
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của công bố thông tin đến lợi nhuận của các công ty niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Quách Dương Tử & Trần Bá Tri & Nguyễn Xuân Thuận
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố ảnh hướng đến ý định tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông ITC - nghiên cứu đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại Thành phố Đà Nẵng (trang 1-1)
Cao Trí Dũng & Nguyễn Thị Bích Thủy & Nguyễn Trần Bảo Trân
Bản điện tử: | DOI:


 Mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo đích thực, vốn tâm lý đến chất lượng khám chữa bệnh của bác sĩ (trang 1-1)
Bùi Thanh Nhân & Trần Thế Hoàng & Hà Kiên Tân
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố nhân thân ảnh hưởng tới xác suất nợ quá hạn của khách hàng cá nhân vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Tây Đô (trang 1-1)
Vũ Xuân Dũng
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của định hướng nghề nghiệp thay đổi liên tục lên cân bằng công việc - cuộc sống của người lao động trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (trang 1-1)
Nguyễn Lê Duyên & Bùi Thị Thanh
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của trải nghiệm khách hàng đến lòng tin, sự hài lòng khách hàng và giá trị thương hiệu: trường hợp mua hàng trực tuyến tại thị trường bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh (trang 1-1)
Nguyễn Thanh Long  & Lượng Văn Quốc
Bản điện tử: | DOI:Close menu