2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 125 , Tháng 12/2019


 
An Empricial Study of Top Management Characteristics and Entrepreneurship on Firms Competence and Performance (trang 1-1)
Ching-Feng Chang & Yan-Ting Lai & Hsin-Kuang Chi
Bản điện tử: | DOI:


Kinh nghiệm về chính sách phát triển các khu du lịch quốc gia trên thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam (trang 1-1)
Dương Thị Hồng Nhung
Bản điện tử: | DOI:


Phân tích văn hóa doanh nghiệp khởi nghiệp - Nghiên cứu điển hình một doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử (trang 1-1)
Lê Thị Tú Anh
Bản điện tử: | DOI:


Nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút FDI vào Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 (trang 1-1)
Đào Văn Hùng
Bản điện tử: | DOI:


Giải pháp hoàn thiện đánh giá năng lực với nhà quản trị cấp trung trong lĩnh vực khách sạn (trang 1-1)
Đỗ Vũ Phương Anh
Bản điện tử: | DOI:


Quản trị kênh phân phối dược phẩm của các doanh nghiệp dược Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thu Quỳnh
Bản điện tử: | DOI:


Chính sách thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm thân thiện môi trường (trang 1-1)
Nguyễn Hoàng Việt & Đinh Văn Sơn
Bản điện tử: | DOI:Close menu