2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 113 , Tháng 12/2018


 
Các yếu tố tác động đến thu nhập ban điều hành: bằng chứng từ các công ty niêm yết trên sàn HOSE (trang 1-1)
Vũ Xuân Thủy
Bản điện tử: | DOI:


Kinh nghiệm về tổ chức hệ thống logistics ngược qua nghiên cứu điển hình và bài học đối với Việt Nam (trang 1-1)
Trần Thu Hương
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố tác động đến hiệu suất bệnh viện công vùng Tây Bắc (trang 1-1)
Vũ Thị Sen
Bản điện tử: | DOI:


Mối quan hệ giữa thông minh cảm xúc và kết quả làm việc (nghiên cứu trường hợp nhân viên kinh doanh của các công ty du lịch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh) (trang 1-1)
Trịnh Thùy Anh
Bản điện tử: | DOI:


Thực trạng và định hướng phát triển du lịch các tỉnh Trung Du, miền núi Bắc Bộ (trang 1-1)
Nguyễn Mạnh Hùng
Bản điện tử: | DOI:


Ngân hàng thương mại Việt Nam trước làn sóng Fintech (trang 1-1)
Đinh Thị Phương Anh
Bản điện tử: | DOI:


Điều chỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: phân tích thực nghiệm và nhận diện các nhân tố ảnh hưởng (trang 1-1)
Phạm Đức Hiếu
Bản điện tử: | DOI:Close menu