2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 151 , Tháng 12/2021


 
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong trường đại học công lập tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp (trang 1-1)
Mai Hoàng Anh & Lê Quân
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu khám phá tác động của các nhân tố lập luận đạo đức đến thái độ và ý định hành vi mua của người tiêu dùng hàng nhái tại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Hữu Khôi  & Cảnh Chí Hoàng
Bản điện tử: | DOI:


Hiệu quả xã hội của tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn (trang 1-1)
Nguyễn Bích Ngọc
Bản điện tử: | DOI:


Yếu tố tác động đến hành vi sử dụng ví điện tử của sinh viên khối ngành kinh tế các trường đại học tại Hà Nội (trang 1-1)
Dương Thị Tình & Ngô Thị Thành & Trần Thị Thảo Hương  & Đặng Thị Minh Nguyệt
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam (trang 1-1)
Hoàng Thị Mai Lan 
Bản điện tử: | DOI:


Mối quan hệ giữa doanh nghiệp Logistics và hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại bị tác động bởi đại dịch Covid-19 (trang 1-1)
Nguyễn Đắc Hưng
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (trang 1-1)
Hà Thị Lan & Mai Anh Vũ
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro phi hệ thống của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Lê Trương Niệm & Nguyễn Thị Uyên Uyên
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của lợi thế thương mại đến giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Đoàn Thị Hồng Nhung
Bản điện tử: | DOI:Close menu