2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 128 , Tháng 12/2019


 
Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền thông xã hội tới hiệu quả hoạt động kinh doanh trực tuyến của các doanh nghiệp Việt Nam (trang 1-1)
Vũ Thị Thúy Hằng & Nguyễn Trần Hưng
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Internet banking trong thanh toán học phí: nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (trang 1-1)
Chu Thị Hiền & Vũ Duy Hào & Bùi Thị Thu Loan
Bản điện tử: | DOI:


Biến động giá cổ phiếu xung quanh thông báo mua lại cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Văn Tùng & Nguyễn Thị Hoa Hồng
Bản điện tử: | DOI:


Một số yếu tố tác động tới quy mô giao dịch của trái phiếu doanh nghiệp niêm yết (trang 1-1)
Đàm Văn Huệ  & Trần Thị Thu Hiền
Bản điện tử: | DOI:


Xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tại Việt Nam (trang 1-1)
Đào Thanh Bình
Bản điện tử: | DOI:


Đánh giá năng lực quản lý của nhân sự phụ trách kinh doanh tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam bằng phương pháp ma trận (trang 1-1)
Lê Thái Phong & Dương Thị Hoài Nhung
Bản điện tử: | DOI:


IAS 41 - Nông nghiệp và những vấn đề đặt ra cho kế toán nông nghiệp của Việt Nam hiện nay (trang 1-1)
Đoàn Vân Anh
Bản điện tử: | DOI:Close menu