2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 164 , Tháng 12/2022


 
Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước Việt Nam. (trang 1-1)
Nguyễn Bích Ngọc & Phạm Thu Trang & Đặng Thị Minh Nguyệt
Bản điện tử: | DOI:


Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số thị trường chứng khoán ASEAN bằng kỹ thuật ước lượng trung bình nhóm gộp (trang 1-1)
Nguyễn Văn Quý & Bùi Đỗ Phúc Quyên
Bản điện tử: | DOI:


Vai trò của chính quyền số tới tính minh bạch và kiểm soát tham nhũng của chính quyền cấp tỉnh tại Việt Nam. (trang 1-1)
Đồng Mạnh Cường  & Lê Quốc Hội & Vũ Văn hưởng
Bản điện tử: | DOI:


Mối quan hệ giữa tính chất công việc, sự xung đột công việc - gia đình, gia đình - công việc, sự căn thẳng trong công việc và sự gắn kết của nhân viên với tổ chức: Tình huống nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán (trang 1-1)
cộng sự & Cao Quốc Việt
Bản điện tử: | DOI:


Chất lượng thể chế, tăng trưởng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiêu thụ năng lượng tái tạo và phát thải CO2 ở Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ứng dụng đặt thức ăn trực tuyến của khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh. (trang 1-1)
Lưu Đặng Gia Hân & Phạm Hùng Cường
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của quản trị rủi ro đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. (trang 1-1)
Nguyễn Thanh Hải
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của vốn tri thức đến đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam (trang 1-1)
Lê Anh Hưng & Nguyễn Anh Tuấn & Nguyễn Hoàng Việt & Trương Đức Thao
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của vốn tâm lý tích cực đến hiệu quả công việc thông qua vai trò trung gian của sự hài lòng trong công việc của nhân viên kinh doanh ở doanh nghiệp bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. (trang 1-1)
Đỗ Quốc Cường & Hà Nam Khánh Giao & Bùi Nhất Vương
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của các biện pháp phi thuế quan đến xuất khẩu cà phê của Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Thu Hiền
Bản điện tử: | DOI:Close menu