2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 124 , Tháng 12/2018


 
Chính sách phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Quảng Ninh (trang 1-1)
Trần Thị Bích Hằng 
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của cấu trúc sở hữu đến thù lao ban điều hành của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Vũ Xuân Thủy
Bản điện tử: | DOI:


Xu hướng ứng dụng big data trong công tác thu hút và giữ nhân tài tại các doanh nghiệp Việt Nam (trang 1-1)
Lại Quang Huy  & Mai Thanh Lan
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của mô hình lúa hai vụ tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (trang 1-1)
Võ Văn Dứt
Bản điện tử: | DOI:


Mối liên kết giữa độ mở thương mại và chất lượng môi trường: góc nhìn mới từ các quốc gia đang phát triển (trang 1-1)
Trần Văn Nguyện
Bản điện tử: | DOI:


Ứng dụng mô hình MILLER- ORR trong quản trị vốn bằng tiền tại các doanh nghiệp Việt Nam (trang 1-1)
Lê Thị Nhung
Bản điện tử: | DOI:


The Effect of the 4th Industrial Revolution Technologieson Supply Chain Innovation in Korean Trading Companies (trang 1-1)
Jae-Eun CHUNG & Jae-Eun CHUNG & Kyung-Hye PARK & Kyung-Hye PARK & Hee-Cheol MOON & Hee-Cheol MOON
Bản điện tử: | DOI:Close menu