2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 136 , Tháng 12/2019


 
Các yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Trần Đức Thắng
Bản điện tử: | DOI:


Hỗ trợ tài chính để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: kinh nghiệm từ Hàn Quốc (trang 1-1)
Cao Đinh Kiên & Nguyễn Thúy Anh & Đào Thị Thu Giang
Bản điện tử: | DOI:


Hành vi tiêu dùng bền vững trong lĩnh vực ăn uống của giới trẻ: nghiên cứu so sánh các nhóm sinh viên trên địa bàn Hà Nội (trang 1-1)
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  & Nguyễn Thị Ngọc Lan & Phạm Tuấn Anh
Bản điện tử: | DOI:


Predicting Business Failure: An Application of Altman’s Z-Score Model to Publicity Traded Bulagarian Companies (trang 1-1)
Marcellin Yovogan
Bản điện tử: | DOI:


Hoàn thiện chính sách đối với hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Tuấn Anh & Nguyễn Thị Phương Liên
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của việc mua bảo hiểm y tế và ô nhiễm không khí lên chỉ tiêu y tế ở Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Tuyết & Nguyễn Thị Phương
Bản điện tử: | DOI:


Chất lượng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam trên địa bàn Hà Nội (trang 1-1)
Nguyễn Thị Hương Giang & Lưu Thị Minh Ngọc
Bản điện tử: | DOI:Close menu