2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 167 , Tháng 12/2022


 
Vai trò của dịch vụ bán hàng trong việc nâng cao sự hài lòng, niềm tin và ý định mua lại của khách hàng trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến (trang 1-1)
Ngô Đức Chiến
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp - nghiên cứu thực nghiệm tại Chi cục thuế Huyện Củ Chi (trang 1-1)
Trần Hoàng Vương & Tô Anh Thơ
Bản điện tử: | DOI:


Tác động phi tuyến của đòn bẩy đến lợi nhuận: trường hợp các công ty phi tài chính niêm yết tại Việt Nam (trang 1-1)
Lê Hoàng Vinh
Bản điện tử: | DOI:


Nhân tố tác động đến quyết định chấp nhận kế toán đám mây trong các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (trang 1-1)
Lương Đức Thuận
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến quyết định mua hàng đối với sản phẩm F&B tại thị trường Hà Nội (trang 1-1)
Nguyễn Ngọc Mai & Nguyễn Hồng Quân
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp tới sự gắn bó của người lao động với tổ chức - nghiên cứu các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội. (trang 1-1)
Lê Thị Tú Anh  & Bùi Hữu Đức
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hà Nội (trang 1-1)
Nguyễn Tuấn Vũ & Vương Ngân Hà & Trương Thị Hoài Linh
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới việc làm các ngành của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (trang 1-1)
Lê Hoàng Lân & Nguyễn Thị Ngọc Anh & Nguyễn Thị Phương Lan & Nguyễn Thị Thanh
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của các hiệp định thương mại tự do đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (trang 1-1)
Lê Ngọc Nhân & Lê Thị Bích & Vương Ngọc Ái & Hà Lâm Oanh
Bản điện tử: | DOI:Close menu