2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 137_138 , Tháng 12/2020


 
Tác động của toàn cầu hóa đến sự phát triển công nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Bản điện tử: | DOI:


Phân nhóm quốc gia theo tiềm năng và thực tế chi tiêu công (trang 1-1)
Hoàng Khắc Lịch
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu hoạt động phát triển nguồn nhân lực du lịch của các tỉnh Trung Du, miền núi Bắc Bộ (trang 1-1)
Nguyễn Mạnh Hùng 
Bản điện tử: | DOI:


Phân tích tác động của quản trị tài chính với hiệu quả tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Cao Thị Hà Thương & Lê Thị Mỹ Phương
Bản điện tử: | DOI:


Entrepreneurship and Credit Crunch in Vietnam: A Recurring Reality? (trang 1-1)
Hervé B. Boismery
Bản điện tử: | DOI:


Risk- Adjusted Productivity Change of Taiwan’s Banks in The Financial Holding Companies (trang 1-1)
JIA-CHING JUO & YU-HUI LIN
Bản điện tử: | DOI:


Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thành lập các tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Dương Trọng Nhân & Ngô Mỹ Trân
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của các công ty zombie đến hiệu quả hoạt động tài chính: Kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên các công ty niêm yết nhóm ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam (trang 1-1)
Hồ Thị Mai Sương & Lương Thị Ngân & Tạ Quang Bình & Vũ Thị Thu Hương
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu mức độ chủ động trong chiến lược kinh doanh thân thiện với môi trường của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (trang 1-1)
Đỗ Thị Bình
Bản điện tử: | DOI:


Phân tích tác động không gian của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam (trang 1-1)
Bùi Thị Thanh & Nguyễn Viết Thái
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của thuê ngoài dịch vụ đến hiệu quả phi tài chính của doanh nghiệp - nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đồng bằng Sông Cửu Long (trang 1-1)
Lê Tấn Nghiêm & Nguyễn Hồng Gấm & Đinh Công Thành
Bản điện tử: | DOI:


Cấu trúc cung cầu và các yếu tố ảnh hưởng tới gia tăng sản lượng ngành tài chính ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2016 (trang 1-1)
Đặng Thị Việt Đức
Bản điện tử: | DOI:Close menu