2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 158 , Tháng 12/2021


 
Đánh giá tác động của quảng cáo cá nhân hóa đến ý định mua sắm của giới trẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (trang 1-1)
Hồ Thị Thảo Quyên & Lê Phạm Minh Thùy & Nguyễn Thị Ngọc Linh & Phạm Ngọc Đạt  & Vũ Thị Thùy Linh & Nguyễn Văn Nên
Bản điện tử: | DOI:


Đánh giá mức độ độc lập của ngân hàng Trung ương Việt Nam (trang 1-1)
Trần Thị Trúc  & Phùng Thế Đông
Bản điện tử: | DOI:


Ý định mua thực phẩm trực tuyến sau giai đoạn giãn cách xã hội do Covid - Nghiên cứu tại Thành phố Đà Nẵng (trang 1-1)
Lê Việt Tuấn & Lê Thị Minh Hằng
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của ảnh hưởng ngang hàng đến sự trì hoãn trong học tập của sinh viên (trang 1-1)
Lê Anh Dũng & Trần Anh Ngọc & Nguyễn Thị Hải Hạnh
Bản điện tử: | DOI:


Công bố thông tin về báo cáo bộ phận trong báo cáo tài chính cuối niên độ của công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các nhân tố ảnh hưởng (trang 1-1)
Phan Viết Vấn & Nguyễn Hữu Cường
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của chính sách an toàn vốn đến rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại Việt Nam (trang 1-1)
Đỗ Thu Hằng
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng của trải nghiệm khách hàng đến lòng trung thành trong xu hướng bán lẻ đa kênh tích hợp tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (trang 1-1)
Phan Như Hiền & Đặng Thị Thu Trang
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của sự lo lắng, sự lan truyền xã hội đến hành vi mua hàng hoảng loạn và sự sẵn lòng chi trả nhiều hơn cho thực phẩm trong đại dịch Covid-19 (trang 1-1)
Phan Tấn Lực
Bản điện tử: | DOI:


Kế toán quản trị chi phí theo vòng đời sản phẩm: nghiên cứu tại các doanh nghiệp sản xuất cơ khí Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Quỳnh Trang
Bản điện tử: | DOI:


Hoàn thiện kế toán thuê tài sản của Việt Nam theo hướng hội nhập với khuôn mẫu quốc tế (trang 1-1)
Đoàn Vân Anh
Bản điện tử: | DOI:Close menu