2023
2022
2021
Mở rộng
Năm thứ. 168 , Tháng 12/2022


 
Tài chính trong xây dựng đại học đẳng cấp thế giới ở nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (trang 1-1)
Mai Ngọc Anh
Bản điện tử: | DOI:


Tác động của chuyển đổi số và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động ở Việt Nam: tiếp cận bằng hồi quy phân vị dựa trên phân vị (trang 1-1)
Bùi Hoàng Ngọc & Nguyễn Minh Hà
Bản điện tử: | DOI:


Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Lanh & Nguyễn Thị Thu Trang & Phạm Hồng Linh & Tạ Thanh Huyền & Đỗ Thu Hằng & Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Bản điện tử: | DOI:


Những nhân tố rào cản trong ý định sử dụng và ý định giới thiệu dịch vụ thanh toán di động của người tiêu dùng Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Vân Hà & Nguyễn Thị Phương Huyền
Bản điện tử: | DOI:


Số hoá cảng container đáp ứng nhu cầu các bên thuộc chuỗi cung ứng vận tải: nghiên cứu mở rộng mô hình chấp nhận công nghệ thực hiện tại khu vực Đông Nam Bộ (trang 1-1)
Nguyễn Thanh Hùng
Bản điện tử: | DOI:


Nghiên cứu một số tác động của trải nghiệm khách hàng trực tiếp tới ý định mua lặp lại và truyền miệng sản phẩm đồ lót nữ (trang 1-1)
Trịnh Thùy Giang
Bản điện tử: | DOI:


Phát triển du lịch và lạm phát có thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN? (trang 1-1)
Bùi Hoàng Ngọc
Bản điện tử: | DOI:


Ảnh hưởng từ áp lực đồng trang lứa tới lựa chọn trường đại học của học sinh Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Thu Hà & Trần Linh Chi  & Trần Phương An & Vũ Huy Thông
Bản điện tử: | DOI:


Công bố thông tin kế toán nguồn nhân lực và giá trị doanh nghiệp: trường hợp các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Thị Minh Giang & Phạm Đức Hiếu
Bản điện tử: | DOI:


Ứng dụng mô hình var phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát và dự báo lạm phát Việt Nam (trang 1-1)
Nguyễn Kim Trang & Phạm Thanh Lam & Phùng Thế Đông
Bản điện tử: | DOI:Close menu